Cách sử dụng Body Lotion như thế nào là đúng? 2

Cách sử dụng Body Lotion như thế nào là đúng?

Tho Lương 04/08/2016

Lotion là một dạng kem dưỡng có độ nhớt – đặc thấp đến trung bình dùng cho bề mặt da, khác với cream và gel là hai dạng pha chế …